מדיניות פרטיות

בכל המדיות האפשריות - דיגיטל ודפוס

לב אלומיניום ( להלן "החברה ") מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר האינטרנט לאתר האינטרנט של החברה אותו היא מפעילה ומנהלת ( להלן " האתר ") . מדיניות הפרטיות של האתר קובעת כיצד החברה משתמשת ומגינה על המידע אשר הגולשים מוסרים באתר החברה בעת השימוש באתר החברה . מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם הנוהגים אשר החברה מתייחסת לגולשים באתר , וכיצד החברה משתמשת החברה במידע אשר הגולשים באתר מוסרים לה או נאסף על ידי החברה בעת השימוש של הגולשים באתר החברה . מאחר והחברה מכבדת את הגולשים באתרי החברה ואת פרטיותם , החליטה החברה לפרסם את מדיניות החברה ביחס להגנת הפרטיות באתרי החברה , ככול שאפשר להבהיר במסגרת מסמך זה , והיא מתחייבת כלפי הגולשים באתרי החברה לקיים מדיניות זו . השימוש בלשון זכר הינו למטרות נוחות בלבד , המידע פונה לנשים וגברים כאחד .

גולש יקר זכור אינך חייב למסור כל מידע , אך אי מסירת מידע יכול למנוע ממך שימוש בחלק משירותי האתר

החברה מחויבת להבטיח כי הפרטיות שלך מוגנת . באים יתבקש ממך מידע אישי כל שהוא בעת השימוש באתרי החברה המידע ישמש רק בהתאם למדניות הפרטיות המוצהרת , מדניות הפרטיות עלולה להשתנות מעת לעת והדבר יתבטא בדף זה הדף מעודכן תאריך 2020 ינואר

איזה מידע נאסף באתרי החברה

בעת השימוש באתרי החברה נאסף מידע על הגולש באתרי החברה , חלק מהמידע הינו מידע אשר הגולש מוסר ביודעין וזהו מידע אשר מזהה את הגולש באופן אישי , לרבות כל הפרטים האישיים אשר תתבקש למסור , חלק מהמידע אינו מזהה את הגולש אישי ואינו נשמר יד עם פרטי הגולש האישיים , אלא במידע סטטיסטי ומצטבר , כולל הדפים אשר בהם צפה הגולש או השירותים אשר עניינו את הגולש כתובת הIP וכדומה , החברה עשויה לאסוף על הגולש פרטים כגון , שם פרטי ושם משפחה , באליו דפים צפה הגולש , מידע הקשור לתקשורת בין החברה לגולש , פרטים ליצירת קשר כולל דואר אלקטרוני , פרטים על מקצוע ועיסוק , מה ביקש הגולש באתר וכו"..

מה החברה עושה עם המידע אשר אנו אוספים

השימוש במידע , יעשה רק ע"פ מדיניות פרטיות זו או על פי כל דין , אנו שומרים את הנתונים על מנת לתת שירות טוב יותר לגולש , אנו עשויים להשתמש במידע על מנת להודיע לך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או באמצעים נוספים אשר סיפק הגולש על מוצרים חדשים או על מבצעים או אירועים אשר יכולים לעניין את הגולש או בכול מידע אחר שאנו חושבים שהגולש יכול למצוא בו עניין , אנו עשויים להשתמש במידע על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו , אנו עשויים לפנות אלייך על מנת לבצע מחקרי שוק . אנו עשויים לחזור אלייך באמצעות מידע זה על מנת לענות על שאלות ולסייע בדרכים שונות על פי צרכי הגולש

אבטחת מידע

החברה דואגת כי כל מערכות החברה ואתרי החברה יהיו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע , יחד עם זו יש להבין כי אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים אך הרי שאין בהם להעניק חסינות מוחלטת בכול תנאי מפני חדירה כאמור , מפעלי אתרי החברה אינם מתחייבים כי השירותים באתר היו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה וגישה בלתי מורשית לנתונים אשר בידי החברה והמידע אשר מאוחסן בידי החברה

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות , התשמ"א -1981 , כל אדם זכאי לעיין בעצמו או ע"י בא כוחו במידע אשר מוחזק במאגר מידע , אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון , שלם , או ברור או מעודכן , רשאי לפנות לבעלי של מאגר המידע ולבקש תקן את המידע או למחוק אותו , פניות יש להפנות במייל levaluminum@gmail.com

Cookies  -עוגיות

מפעילי האתר משתמשים בעוגיות לצרכים שונים לרבות תפעול תקין , כולל איסוף מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר לצורך אימות פרטים כדי להתאים את האתר להעדפות הגולש ולצורכי אבטחת מידע העוגיות הינן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר על פי פקודה ממחשבי האתר חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן והאחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש , העוגיות עשויות להכיל מידע כדוגמת הדפם אשר ביקר בהם הגולש , משך הזמן אשר שהה באתר מהיכן הגיע לאתר מדורים ומידע אשר ביקש הגולש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד , הם יכולים גם לייתר את הזנת הפרטים של הגולש בכול פעם אשר הגולש מבקר במדורים אשר מחייבים רישום ומידע על פרטי הגולש , המידע בעוגיות מוצפן , ומפעילי האתר נוקטים בזהירות בכדי להבטיח שרק שמחשבי החברה יוכלו לקרא ולהבין את המידע האגור בקבצים אלה , אם אין הגולש רוצה לקבל עוגיות יוכל הגולש למנוע את קבלת העוגיות על ידי שינוי הגדרות בדפדפן , אנא זכור כי נטרול העוגיות יכול למנוע מהגולש להשתמש בחלק מהשירותים והתכוונות באתרי האינטרנט , כמו כן באפשרות הגולש למחוק את העוגיות מהמחשב בכול רגע נתון אנו מציעים כי מחיקת העוגיות תתבצע רק עם הגולש משוכנה שאינו רוצה שיהיו פונקציות אשר יתאמו להעדפותיו , מאחר שהעוגיות מייתרות את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות , אל תמחק את העוגיות אלא עם כן הבטחת כודם כי כל הפרטים הנדרשים לגולש נרשמו מקום בטוח לשם שימוש עתידי באתי האינטרנט

קישורים לאתרים אחרים

באתרי החברה ימצא הגולש לעיתים קישורים לאתרים אחרים אשר הוא עשוי למצוא בהם עניין , אנא זכו רכי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה ועברתה לאתרים אחרים , אשר לא באחריות החברה , מטבע הדברים החברה אינה אחראית על הגנת המידע אשר יספק הגולש לאתרים אלה ,ברצונינו להדגיש כי ביקורים באתרים אלה אינם נשלים עי החברה ומדיניות הפרטיות של החברה , יש לנקוט אמצעי זהירות בגלישה באתרים אלה

מסירת מידע לצד שלישי

פרטי הגולש האישיים והמידע אשר נאסף על השימש באתרי החברה ככול שרטים אלה מזהים את הגולש באופן אישי לא ימסרו לצד שלישי אלא במקרים מסוימים להלן : במקרה שהגולש ייקח חלק פעילות של צד שלישי , או בפעילות משותפת לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר החברה במקרים אלה יועבר המידע הדרוש לשותפים על מנת ניהול הפעילות ושמירת הקשר עם הגולש , במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר , ו או את תקנון האתר ו\או את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או\ו את התנאים לקבלת השירותים באתר או אם יבצע הגולש פעולות הנחזות כמנוגדות לדין , או ניסיון לבצע פעולות אלה , יהיו פעלי האתר רשאים למסור את המידע על פי הנדרש , אם החבר התארגן פעילות באתר במסגרת תאגיד אחר באמצעות צד שלישי היא תורשה להעביר לכול אחד מהגופים שלעיל העתק מין המידע אשר נאסף על הגולש או כל מידע סטטיסטי שבידיה , ובלבד שגופים אלה יקבלו על עמם את מדניות הפרטיות זו . אם החברה תמכור או תעביר את פעילות החברה לתאגיד כל שהוא או במקרה שתתמזג עם תאגיד אחר ובלבד שאלה יקבלו על עצמם את תנאי מדניות זו .  אם יתקבל בידי המפעיל צו שיפוטי המורה למסור להם מידע אודות הגולש באתר או פרטים לצד שלישי , במסגרת מחלוקת וטענה תביעה דרישה הליך משפטי אם יהיו כאלה בינך לבין מפעילי האתר , בכול מקרה בו יחשבו מפעלי האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק משמעותי לגולש או לכול גורם אחר לרבות כל צד שלשי , האתרים יאפשרו לגולש לעשות שימושים באפליקציות ויישומים שונים באתרי החברה , או גם באתרים אחרים כגון אתר רשת חברתית אשר עלולה לידע צדדים שלישיים לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות על כך שהגולש נחשף לתכנים מסוימים שפורסמו באתי החברה ה, מובהר בזה כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי הגולש מאשר כי הובא הדבר לידיעתו ולא יהיה לו כל טענה כלפי החברה בעניין זה

לב אלומיניום מאחלת לגולשים באתר גלישה נעימה ופורייה.